Velký vliv na situaci v Opavě mělo Lutherovo náboženské reformační hnutí, ke kterému se přidalo množství opavských obyvatel. Po roce 1540 se mnoho opavských měšťanů přidalo k reformaci. To mělo vliv na náboženské poměry, kdy od poloviny 16. století, až po začátek 17. století byla většina Opavanů protestantského vyznání.


V roce 1522 byli z Opavy králem Ludvíkem vypověděni Židé. Poté byla Opava
stále více národnostním městem. To je zřetelné i z úředních dokumentů, které vznikaly v průběhu 16. století. Tyto dokumenty byly zpravidla v češtině nebo němčině. V roce 1579 pak císař Rudolf II. ustavil Opavě nový městský znak, jeho podoba je v Opavě používána dodnes.