Římskokatolická farnost Panny Marie Opava

Histrorie

Kostel svatého Vojtěcha dříve též Kostel svatého Jiří v Opavě je monumentální jednolodní stavba postavená v letech 1675 až 1681 na opavském Dolním náměstí na místě malého gotického kostela, který byl založen před rokem 1350 a v 16. století zasvěcen svatému Jiří. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Kostel je stavebně zakomponován do areálu jezuitské koleje (původně z let 16311642 přestavěné v letech 17111723), ve které se nacházelo např. i gymnáziumSlezský zemský sněm (od roku 1853), a ve které nyní sídlí Zemský archiv v Opavě. Po obou stranách lodi se nacházejí průchozí boční kaple. V roce 1945 při osvobozování Opavy kostel vyhořel a byla zničena velká část fresek a hlavní oltář. Před kostelem se nachází mariánský sloup z roku 1675.


„Add a testimonial from someone who loves what you do.“

Jane Doe

Kontaktujte nás

1 Example Street
Anytown, CA 10100
USA