Velmi spolehlivé auto lidé v bazarech přehlíží, i když spadá do oblíbené třídy, o to levněji ho koupíte | Autoforum.cz

Na zájmu a nezájmu lidí o některá auta je krásné, že někdy nedává vůbec žádný smysl. To je šance pro ty, kteří jednají racionálně – tohle auto by mělo patřit mezi žádané a drahé, jenže není.

Pokud na trhu s ojetinami lovíte častěji, možná se vám občas stane, že z autobazaru nakonec odjedete s jiným vozem, než jaký jste si původně vyhlídli. Na mysli teď nemáme jen jiný rok výroby nebo verzi určitého modelu, ale rovnou zcela odlišný typ, a to klidně i od jiného výrobce. Jakkoli vás totiž internet může připravit na mnohé, mnohé věci vám dojdou až ve chvíli, kdy potenciálnímu obyvateli vaší garáže stojíte tváří v tvář. Oslovit vás v té chvíli dokáže vůz, o kterém jste jinak vůbec neuvažovali.

Ford EcoSport patří právě k těm vozům, pro které do bazarů nemíří téměř nikdo. Ostatně příliš žádané toto SUV nebylo ani jako nové, a to až do chvíle, než v roce 2017 došlo na facelift. Ten přinesl přepracované čelní i zadní partie, zatímco uvnitř bylo možné šáhnout po modernějších multimédiích s větší obrazovkou. Registrace tak rázem vyletěly nahoru a v roce 2019 bylo auta v Evropě prodáno dokonce desetinásobné více oproti 2012 (120 376 aut vs. 12 890 aut).

Popularita EcoSportu je vrtkavá, jeho kvalita a spolehlivost ale ne. I když ani po relativním úspěchu v roce 2019 nepatřil a nepatří mezi bestsellery (loni si v Evropě našel zase jen 31 081 kupců), v aktuálních statistikách TÜV patří mezi hvězdy bez ohledu na rok výroby a v segmentu SUV představuje špičku. Mezi dvou- až tříletými vozy je na silně nadprůměrném 45. místě absolutně s necelými 4 závadami na 100 aut, mezi čtyř- až pětiletými je dokonce 32. celkově. Je to tedy jasně nejspolehlivější Ford a jedno z nejspolehlivějších malých SUV.

Lidem ale uvízl v paměti spíše jako neatraktivní model, a tak ho v bazarech přehlíží. Jejich chyba, neboť v případě mladších aut, kterých je na trhu beztak nejvíce, míjí zajímavou nabídku. Pokud je pro vás prioritou pohon všech kol, koupíte dokonce ještě levněji, neboť v takovou chvíli musíte pro vozy před faceliftem – po jeho příchodu byl pohon 4×4 z nabídky vypuštěn (inu, pokrok nezastavíte). U starších vozů je problémů logicky více, pozor je třeba dát hlavně na úniky oleje, výfukový systém a činnost parkovací brzdy. EcoSport z roku 2016 byl dále povoláván automobilkou zpět do servisů kvůli špatným předním lichoběžníkům, jenž mohly prasknout (zkontrolujte tedy, zda servis proběhl).

Potíže také bývají s elektronikou, naopak korozi zatím auto prakticky nezná. S faceliftem v roce 2017 navíc byla odstraněna i většina výše zmíněných neduhů. Novější EcoSporty jsou tedy zatím skoro neprůstřelné, přesto ani mezi mladšími vozy nečekejte nic drahého. Starších aut je v nabídce vzhledem k jejich dobovým prodejům velmi málo, když ale najdete, koupit pěkný kousek pod 200 tisíc není problém. Od zhruba 250 tisíc si pak můžete vybírat i pár let starých, nepříliš jetých kousků i s výrazně méně než 100 tisíci km na tachometru. Za to dnes nekoupíte žádné nové auto, natož pak srovnatelné.

My bychom nejvíce sáhli po variantách s pohonem všech kol a 125koňovým dieselovým čtyřválcem, ty ale se zhruba 5 léty na krku už vyjdou na 400 tisíc Kč. Pokud si 4×4 odpustíte, můžete cenově mnohem níže volit mezi litrovým tříválcem a benzinovou či znovu dieselovou jedna-pětkou, které svými výkony pokrývají pásmo od 95 do 125 koní. Trhač asfaltu EcoSport není v žádném případě, drsnější povrch mu ale nevadí.

Můžeme pak už jen dodat, že stinnou stránkou pro řadu motoristů mohou být zadní dveře. Ty se totiž nevyklápí vzhůru, ale otevírají do strany. Způsobit to může problémy ve stísněných prostorech, zvláště pokud jste se navíc ještě rozhodli pro příplatkové zadní rezervní kolo. S jeho pomocí je totiž sice EcoSport mnohem výjimečnější, ovšem zároveň s tím je komplikovanější parkování.

https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/spicku-zebricku-spolehlivosti-lide-v-bazarech-prehlizi-i-kdyz-jde-o-par-let-stare-auto-oblibene-tridy-o-to-levneji-ho-koupite/

Příspěvek na bydlení od A-Z

1. Životní událost

Jsem vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) nebo byt užívám na základě služebnosti (věcné břemeno) nebo jsem nájemce či podnájemce zkolaudovaného bytu a náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a „úřadujte“ elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.

Žádost se podává na dobu neurčitou a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Kdo má stanoven nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červen 2022, nemusí od 1. července 2022 podávat novou žádost o příspěvek na bydlení, příspěvek na bydlení mu bude vyplácen i nadále na základě již dříve podané žádosti za předpokladu, že doloží náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. kalendářní čtvrtletí 2022.

S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku na bydlení.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

4. Vznik nároku

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže

 1. jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
 2. těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

5. Další podmínky nároku

Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá.

Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Uvedené podmínky se v roce 2022 týkají i vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo.

Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

Každá osoba může být v daném měsíci posuzována pouze k jednomu bytu. Změní-li osoba v průběhu kalendářního měsíce bydliště (přestěhuje se), přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce.

Bytem se rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. U stavby pro individuální či rodinnou rekreaci je pro nárok na příspěvek na bydlení nutné splnění standardů podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby, stavba musí mít povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě, rovněž musí mít záchod.

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení.

Pro účely poskytování příspěvku na bydlení se společně posuzují všechny osoby, které užívají byt. Vždy se však společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti.

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Náklady na bydlení tvoří:

 1. u nájemních bytů nájemné,
 2. u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna2 240
dvě3 065
tři4 008
čtyři a více4 834

Dalšími náklady u všech bytů jsou náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. V případě nákladů za plnění poskytované s užíváním bytu se nevyžaduje podrobný rozpis jednotlivých služeb.

Náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna802
dvě1 097
tři1 435
čtyři a více1 773

Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Do nákladů na bydlení se započítávají:

 1. náklady uhrazené a doložené oprávněnou osobou nebo některou ze společně posuzovaných osob, pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
 2. 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila. Výjimku tvoří případy, kdy se celá rodina (stejný okruh společně posuzovaných osob) přestěhovala z jednoho bytu do druhého a v obou bytech splnila nárok na příspěvek na bydlení. V tomto případě se rodině započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

Do nákladů na bydlení se započítávají částky záloh i doplatků na jednotlivé položky nákladů (a to i v případě, že doplatky se týkají období delšího, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují). Byl-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují naopak vrácen přeplatek na nákladech na bydlení, snižují se doložené náklady na bydlení o tuto částku v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení přeplatku došlo (a to opět bez ohledu na to, za jaké období byl přeplatek vrácen).

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

 1. u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna10 1218 2717 9356 9296 746
dvě13 62911 09710 6379 2619 010
tři18 31215 00014 39912 59912 271
čtyři a více22 49518 50217 77715 60615 211
 1. u bytů v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna6 2326 2326 2326 2326 232
dvě8 4328 4328 4328 4328 432
tři11 56111 56111 56111 56111 561
čtyři a více14 36814 36814 36814 36814 368

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Pomáháme lidem v Opavě

Jak pomáháme ?

 • právo
  Smlouvy, které byste sami neudělali a nemůžete si dovolit právní služby : : :
 • reality a bydlení
  V současné době hledáme byt pro Davida Bóhma, který má 3 stupeň zdravotní způsobilosti a rád by bydlel ve vlastním pronajatém bytě. Peníze má na starosti zaměstnankyně Opava City, která má Davida na starosti. Byt může být i v původním stavu. Děkujeme Vám za nabídku . Tel. na makléře 608 840 408

Forum 2022 na primátora

Blíží se volby a reklamní plochy jsou téměř vyprodané. Není snadné si v této době pořídit pronájem billoboardu nebo jiné oblíbené plochy, protože ty patří politikům. Co si o nich myslíte a jak budete volit bychom rádi probrali na našem forum1 na webové stránce http://www.opava.city.

Budeme rádi, když se k nám připojíte a v komentářích rozšíříte naše obzory o vaše znalosti a zkušenosti z „Opavské politiky“.

Tímto Vás zveme na naší stránku Forum 1 k diskuzi. Moderátorem této diskuze je pan profesor FOF ze Sleské univerzity, který nekandiduje na žádný post v opavském zastupitelstvu nýbrž je zarytím ostravským patriotem.

Apartmán 41. 52 m2 Nákladní 41

Apartmán 41 52 m2 na prodej

Předmětem prodeje je jednotka 3 v bytové domě na Nákladní ulici 41 v Opavě. Přestavba bývalého objektu se známou diskotékou manhattan je ve druhé fázi. Tato fáze je na svém konci a bylo zde prodáno několik bytů, ve kterých lidé bydlí. Jednotka 895/3 je unikátní svou pozicí. Má dva vchody a je v přízemí bytového domu. Dříve zde byl obchod a advokátní kancelář. Využití toho prostoru k bydlení vyžaduje více kreativity než je běžné u bězného uživatele bytu, protože je zcela atypický. Atypické zdi, výška podlah, vysoký strop, možnost vybudování terasy, bydlení v centru města u řeky na hlavní ulici, na které najdete vše potřebné pro bydlení od tetovacího salůnu, přes nákupní centrum breda, kebaby, bowling a další gastro podniky. Velikost prostoru je 52 m2 a je zde možnost vybudování další patra. Tato varianta je nákladnější a potrenciální zájemce získá exkluzivní možnost zasahovat pro projektu s architektem, který bude zodpověný za realizaci stavby. Tato spolupráce Vám dává možnost získat nemovitost na míru, kterou můžete pronajímat , prodat nebo zde vytvořit zcela unikátní nebytový prostor jako je bar nebo kavárna. Vše záleží na vaši fantazii.

Citroen C3

auto je na prodej s novými leními pneumatikami a hlinikovými koli. V autě je klimatizace, vyhřívání sedadel, automatické svýcení, automatické ovládání stěračů, tempomat. V autě není navigace, vzadu jsou manuálně ovládané okna a celkově je auto jako nové. Prodej automobilu bude v 50.000 km, kdy ho majitel pro novému majiteli. Máte-li o toto auto zájem můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře.

1+kk 36 m2 s terasou

Nabízím k prodeji byt 1+kk na Nákladní ulici č. 41a, kde můžete najít svůj startovací domov nebo investiční příležitost. Byt se nachází ve druhém patře historického domu bez výtahu. Součástí bytu je malá terasa s výhledem na Opavu. V bytě je moderní kuchyňská linka, velká koupela se sprchovacím koutem, nízké náklady na bydlení,sklep i možnost parkovacího místa. Celkově se jedná o téměř nový byt, který byl kolaudován v roce 2020. Byt je v osobním vlastnictví a jeho cena bude určena na základě poptávky vzhledek k současné situaci na realitním trhu. Proto Vás všechny zveme na prohlídku, která se uskuteční každou sobotu dokud bude inzerát v nabídce a to od 13:00 hod. Majitelé si vyhrazují právo jednat s každým osobně a prodat byt za nejvyšší nabídku. Cílem této akce je najít spravedlivou cenu jak pro majitele, tak pro kupujícího. Pokud se chcete zúčastnit prohlídky, kontaktujte makléře.

Úblo Byt 3+1 75 m2 s garáží

Vítejte na stránce s nabídkou prodeje družstevního podílu v obci Úblo Brumovice v okrese Opava na úpatí nízkého jeseníků. Pokud jste milovníci přírody a nevadí vám vesnická zvířata jako psi kočky slepice a pštrosi,tak je tento byt velice zajímavých investičním projektem. Lze zde vybudovat spoustu věcí, které Vám bydlení v panelovém domě nenabízí. Je pro Vás zajímavá představa mít vlastní garáž s hospodářskou budovou nebo pěstovat bio potraviny na vlastní zahrádce? Všechny tyto činnosti můžete realizovat právě zde. Byt s garáží a a zahradou nabízí v letních měsících venkovní prostory vhodné pro grilování kuřat a popíjení s přáteli na vlastní terase. V zimních mesících si můžete ohřát duši v parní lázni nebo sauně, která je součástí hospodářské budovy. V současné době probíhala výměna vodní soustavy, která je napájená vlastní studnou. V bytě se topí dřevem a uhlím v kotli na tuhá paliva. Je možné přejít na elekterické vytápění, pokud by Vám vadilo starat se o oheň ve vlastním kotli. Také je možné využít komínů, které jsou téměř v každém pokoji a pořídit si krb nebo kamna.

Ložnice

3+1 Byt je prostorný a slunný situovaný jihovýchodní a západní stranu. Velké tři pokoje nabízí pro rodiny s tětmi vlastní prostor pro děti, šatna v hlavní ložnici pohodní hlavně pro ženy. Vana je součástí koupelny bez sprchového koutu. Pro vážné zájemce můžeme tuto dispozici předělat na sprchový kout. V bytě jsou nová plastová okna, dřevěná podlaha z parket ve třech hlavních pokojích, nová dlažba ze světlé pískové „žuly“ a celkově je by laděn do světlých barev, protože zdi zabírají velké množství prostoru a kombinace denního světla a světlých barev opticky zvětšují již tak velký prostor. V kuchyni je voda z vodovodního řádu obce, která slouží jako pitná voda. V současné době je byt nabízen bez kuchyně. V návrhu je počítáno s kuchyní s délkou pracovní desky 322 cm. V bytě jsou nové omítky a je vymalován na bílou barvu. Renovace dveři byla směřována k vytvoření patiny. Byt si můžete prohlédnou každou sobotu v červenci.

Daniel Gletník – malíř, který ví

Daniel Gletník je opavský malíř, který po více než 20 letech přechází pod křídla naší společnosti. Jeho vize je provádět nátěry a nástřiky fasád velkých budov, stříkat průmyslové haly a komerční areály, využívat svých zkušeností a pomáhat lidem k lepšímu bydlení tím, že bude poskytovat rady a doporučení jak nejlíp vymalovat vlastní byt nebo dům. Také umí stříkat radiátory, nábytek, auta… co si vymyslíte > to můžete mít. Pokud tedy máte zájem o jeho služby, kontaktujte naší Opavskou obchodní organizaci ÓóÓ s.r.o. , nebo více na webu gletnik.eu

Soutěž s Opava.City _pošli sms na tel. 773 113 504___napiš nám svůj email a přezdívku a vyhraj malíře na 1 den zdarma!