JUDr. Marcela Urbanova

Advokátní kancelář při poskytování právní pomoci klientovi preferuje, aby mezi advokátní kanceláří a klientem došlo k stanovení ceny služby dohodu.

Dolní náměstí 1, Opava, 746 01
advokátka, ČAK: 3300
http://www.marcelaurbanova.cz

JUDr. Marcela Urbanová

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby od roku 1991 podle jejich potřeb ve všech oblastech práva. Právní poradenství je poskytováno jednak advokáty a advokátními koncipienty, jednak spolupracujícími odborníky z jiných oborů (insolvenční řízení, oddlužení, exekuční řízení, daňové a účetní poradenství, patentové právo, ochranné známky, obchod s realitami, provádění veřejných dražeb, apod.).

Oblasti poskytovaných služeb:

Obchodní právo

Občanské právo

Rodinné právo

Trestní právo

Novinky

z advokátní kacleře

Kontakt

JUDr. Marcela Urbanová advokat@marcelaurbanova.cz ///+420 773 338 251 ///Dolní náměstí 1, Opava, 746 01 ///advokátka, ČAK: 3300 ///http://www.marcelaurbanova.cz ///

Právní služby

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám, poskytujeme úplný právní servis podle jejich potřeb od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, poskytujeme právní služby spočívající v právním poradenství, sepisu smluv, dohod a jiných listin, jednání s účastníky právních vztahů a se správními a obecními orgány a se soudy. Oblasti poskytovaných služeb: Obchodní právo Pracovní právo Občanské právo Rodinné právo Ochrana osobnosti Trestní právoPokračovat ve čtení „Právní služby“

Ceny služeb

Advokátní kancelář při poskytování právní pomoci klientovi preferuje, aby mezi advokátní kanceláří a klientem došlo k stanovení ceny služby dohodu.V případě , že se jedná o právní služby týkající se určitého majetku , lze dohodnout podílovou odměnu (vyjádřenou obvykle v procentech). V případě, že se jedná o právní služby nemajetkové povahy, lze dohodnout cenu právních služeb pevnou částkou za celkové vyřízení věci nebo pevnou částkou za každý úkon právníPokračovat ve čtení „Ceny služeb“