Svěřené úseky: 
Oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic, architekta a urbanismu včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a krajinné zeleně, sport dětí, mládeže a dospělých. Spadá pod něj spolupráce s městskými částmi.

Telefon: 553 756 200

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská

Telefon: 553 756 209

E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz